Sizzler

Menu

ข่าวสารและโปรโมชั่น


Sizzler Re-opening

WELCOME BACK TO SIZZLER

ซิซซ์เล่อร์เตรียมเปิดให้บริการทานในร้านอีกครั้ง

พบกับเมนูที่คุณคิดถึง และสลัดบาร์รูปแบบใหม่ พร้อมมาตรการป้องกันให้คุณได้วางใจ

ในวันอาทิตย์ที่ 17 และจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม ที่ซิซซ์เล่อร์สาขาในกรุงเทพฯ

ซิซซ์เล่อร์รอคอยวันที่จะได้ต้อนรับคุณอีกครั้ง แล้วพบกัน

สาขาที่เริ่มเปิดให้บริการทานในร้าน 17 พฤษภาคม 2563

  1. เมกา บางนา: 061-418-8025
  2. ริเวอร์ไซต์พลาซ่า: 061-421-2230
  3. เซ็นทรัล พระราม 2: 061-421-2016

สาขาที่เริ่มเปิดให้บริการทานในร้าน 18 พฤษภาคม 2563

  1. เซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต: 061-421-2185
  2. เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า: 061-421-2049
  3. เซ็นทรัล บางนา: 061-421-1873
  4. เซ็นทรัล พระราม 3: 061-421-1874
  5. ซีคอน บางแค: 061-387-1195
  6. เดอะมอลล์ บางกะปิ: 061-421-1890

#SizzlerThai