Sizzler

Menu
พอร์คลอยน์  และไส้กรอกหมู
พอร์คลอยน์
และไส้กรอกหมู Pork Loin
& Smoked Pork sausage
ไก่ย่างสไปซี และพอร์คลอยน์
ไก่ย่างสไปซี
และพอร์คลอยน์ Spicy Grilled Chicken
& Pork Loin
ไก่ย่างสไปซี่บาร์บีคิว และกุ้งเล็กเทมปุระ ไก่ย่างฮิบาชิ และ ปลาชุบเกล็ดขนมปังทอด
ไก่ย่างสไปซี่บาร์บีคิว
และกุ้งเล็กเทมปุระ Hot & Spicy BBQ Chicken
& Tempura Shrimps
ไก่ย่างฮิบาชิ และ
ปลาชุบเกล็ดขนมปังทอด Hibachi & Chicken
& Crumbed Fish